Aug 30, 2017 @ 16:48

Returning the ill-gotten wealth to the Filipino nation shouldn’t be sufficient gesture from the Marcos household, so far as Senator Kiko Pangilinan is anxious.

Pangilinan mentioned the Marcoses should additionally apologize to the nation for his or her offenses through the martial legislation regime.

“Walang dahilan na maniwala tayo sa kanilang sinseridad,” Pangilinan tweeted. “Isauli nila ang nakaw na yaman at humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ng diktadura. Doon lang sila magsisimulang maging kapani-paniwala,” he mentioned.

Source: politics.com.ph

SHARE