Friday, January 19, 2018
Home cash assistance distribution

cash assistance distribution

209 magsasaka ng tabako, tumanggap ng cash assistance mula sa National Tobacco Administration

DOLORES, Abra (Eagle News) – Nasa 209 na mga Abreniong magsasaka ng tabako ang nagtipun-tipon sa Dolores Civic Center upang tanggapin ang kanilang tseke na...

Viral News !